วิธีใช้ HJsplit โปรแกรมรวมไฟล์ .001
HJsplit เป็นโปรแกรมรวมไฟล์ ใช้กับไฟล์ที่ชื่อลงท้ายด้วย .001, .002 ...

1.คุณต้องดาวโหลดไฟล์มาให้ครบทุกส่วน 001 002 003 ... ไปเรื่อยๆจนหมด

2.ดาวโหลดโปรแกรมรวมไฟล์ คลิก

http://www.mediafire.com/?fy4mo2mjjd3


3.เปิดโปรแกรมกด join เพื่อรวมไฟล์
4.เลือกไฟล์ที่ต้องการจะรวม โดยกดที่ Input File5.หาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวโหลดหมดแล้วไว้มันจะแสดง .001 ไฟล์เดียวให้เลือกอันนั้น

6.เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ ที่รวมแล้วโดยคลิกที่ Output File

กด Start ถ้าโหลดครบทุกส่วนจะไม่มีปัญหาการรวม คุณต้องตรวจสอบการดาวโหลดของคุณสมบูรณ์หรือไม่โดยเช็คขนาดไฟล์ว่ามีขนาดใหญ่เท่า

กันหรือไม่(*ยกเว้นไฟล์สุดท้าย)

ขอให้สนุกกับการดูหนังDvd